Skolkopieringsavtalet med Bonus Copyright Access gäller bara för inspelning av svenska program för undervisning.