Läraren leder en fritidsklubb i skolans lokaler. Skolkopieringsavtalet med Bonus Copyright Access gäller för klubben.