Om du som lärare spelar in en elevs musikframträdande i syfte att bedöma det behövs det tillstånd från upphovspersonen till musiken.