Skolkopieringsavtalet med Bonus Copyright Access ger rätt att spela in alla program utom filmer, reklam och utländska serier.