Skolan har bara rätt att spela in och visa tv-program om det finns ett avtal.