Skolan har ett skolkopieringsavtal med Bonus Copyright Access. Avtalet ger rätt att kopiera och skanna delar ur alla slags böcker, tidningar och publikationer för eleverna.