På skolan får ni kopiera vad som helst från nätet för att använda i undervisningen utan att tillstånd behövs.