Man får använda tidningsartiklar i en översättningsövning på lektionen.