Ni får inte kopiera och skriva ut artiklar ur utländska tidningar för att använda i undervisningen.