Videofilmer som finns på nätet får alltid användas utan tillstånd, så länge det sker i samband med undervisningen.