Projektarbeten som eleverna gjort får fritt delas på internet.