Digitala artiklar får delas i en sluten lärplattform eller annan intern undervisningsgrupp inom skolan.