En lärare får dela undervisningsmaterial som hen gjort själv med eleverna i sluten lärmiljö även om det innehåller bilder och artiklar av andra.