Några elever gör reklam för sin bokcirkel. De bestämmer sig för att använda utdrag ur böcker. De är noga med att skriva ut författarens och bokens namn efter varje utdrag.