En elev hittar en bunt brev på vinden och tar citat ur breven och lägger in i sin historieuppsats och blogg.