Några elever sammanställer en bok om filosofer och teorier från olika tider. Boken består helt och hållet av olika utdrag ur böcker av kända filosofer. Behövs det tillstånd för detta?