En elev är nästan klar med sin uppsats. Hen tycker att uppsatsen skulle bli bättre om den innehöll tecknade bilder om ämnet.