Eleverna ska öva på att rita av fotografier på bildlektionen. De letar efter bilder på nätet och skannar bilder från böcker.