Några elever hittar fotografier på nätet som är märkta med CC0. Får bilderna bearbetas?