En tonsättare vill skriva en musikal som utgår från en barnbok. Vems tillstånd behövs för att använda boken?