Du får kopiera noter för att använda i undervisningen.