Du får kopiera bilder ur utländska tidningar för att använda i undervisningen.