En lärare får skriva ut eller kopiera bilder från nätet till elevernas projektarbeten.