Du får skanna en artikel ur en dagstidning för att använda i undervisningen.