Om eleverna vill använda bilder som de hittat på nätet i sina projektarbeten måste de be fotograferna om tillstånd.