Bilder som märkts med CC-licens får användas i elevernas projektarbeten.