För att framföra musik på skolans vår- eller julfest behöver skolan tillstånd.