Under musiklektionerna får man öva på att spela vilket musikstycke som helst tillsammans med eleverna.