Läraren får skanna en sångtext och visa den på festlokalens vägg på skolans vårfest.