Läraren får kopiera noter till musiklektionerna ur sångböcker som hen lånat på biblioteket.