En lärare får beskära ett fotografi som hen kopierat.