En lärare får kopiera en artikel och översätta till ett annat språk i en översättningsövning.