En lärare får dela ut kopior av en artikel till sina elever som hen kopierat med stöd av skolkopieringsavtalet.