En lärare får ta en artikel ur en gratis webbtidning för sin undervisning med stöd av skolkopieringsavtalet.