En lärare får skanna en artikel ur en tidning för sin undervisning med stöd av skolkopieringsavtalet.