En lärare får kopiera en artikel ur en tidning för sin undervisning med stöd av skolkopieringsavtalet.