En lärare får plocka bilder nästan var som helst ifrån utan tillstånd och använda i undervisningen.