Om en lärare skannar en artikel måste hen nämna författaren och källan.