Läraren får skanna arbetsböcker och skicka till eleverna.