På skolan får man bara skanna bilder ur böcker och tidningar, inte text.