Läraren och eleverna får bara skanna text ur böcker och tidningar, inte bilder.