Om det krävs lösenord för att få tillgång till en webbplats får materialet där bara användas på det sätt som nämns på webbplatsen.