Läraren får skanna noter för att använda i undervisningen.