Bilder som märkts med CC-licens får bara användas för privat bruk.