Bilder som märkts med CC-licens skyddas inte av upphovsrätten och får därför användas fritt.