Bilder som märkts med CC-licens får alltid användas kommersiellt. Exempelvis på t-shirts som klassen säljer för att finansiera en resa.