Du förlorar din upphovsrätt om du inte märker ditt verk med ©-tecknet.