Upphovsrätten gäller inte om inte registrering sker.