I en bearbetning av ett verk, exempelvis en översättning, måste du nämna upphovspersonen till det ursprungliga verket.