Den person som har skapat ett verk får automatiskt upphovsrätt.